• NAJLEPSZA OFERTA!

    Tanieokladki.pl oferuje pełną gamę produktów poligraficznych dla biur podróży, w najlepszych cenach na rynku!

  • KATALOGI A4

    Przykładowa cena za nakład 1000 szt. katalogów (8 stron A4). Cena nie zawiera opracowania graficznego.

  • DRUKARNIA ON-LINE

    Nasza drukarnia jest nowoczesną drukarnią ustawioną na jak najszybszą i wysokiej jakości obsługę naszych klientów.

Warunki realizacji zamówień

1. Postanowienia ogólne

Obsługa sprzedaży produktów oferowanych na stronie tanieokladki.pl jest prowadzona przez Firmę Poligraficzną Stempart z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Orzeszkowej 3.

Dokument ten stanowi formę umowy pomiędzy F.P. Stempart a Klientem korzystającym z usług oferowanych na stronie tanieokladki.pl.

Zamówienia na stronie tanieokladki.pl mogą składać Klienci, którzy zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptują.

F.P. Stempart zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu właściwego rozliczenia zleceń, dostarczenia ich pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń oraz informowania kontrahentów o istotnych zmianach w ofercie oraz działań marketingowych. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r.,poz. 1204 ).

Projekty graficzne wykonane przez grafików pracujących przy obsłudze zamówień strony tanieokladki.pl stanowią własność F.P. Stempart.

2. Realizacja zamówień

Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 15 dni roboczych (standardowo 8-10 dni). Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy.

Termin realizacji zlecenia liczy się od daty ostatecznego zatwierdzenia projektu do druku, ponowienia zamówienia lub w przypadku przesłania własnych materiałów graficznych z chwilą potwierdzenia ich poprawnego przesłania i możliwości otworzenia plików bez błędów, brakujących czcionek itp. Termin realizacji może wydłużyć się w przypadku wzajemnych ustaleń lub wystąpienia przeszkód natury wyższej, niezależnych od Wykonawcy.

Zatwierdzenie projektu przez zamawiającego następuje poprzez e-mail. Zatwierdzenie projektu do druku jest równoznaczne z akceptacją projektu pod względem graficznym jak również sprawdzeniem i akceptacją zawartości pod względem merytorycznym (brak błędów literowych, poprawność nazw, adresow, telefonów). F.P. Stempart nie bierze odpowiedzialności za błędy merytoryczne i literowe występujące w projekcie, który został zatwierdzony.

W przypadku dostarczenia przez zamawiającego własnych materiałów graficznych zamawiający ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac, w tym także za wszelkie naruszenia praw osób trzecich. Zamawiający oświadcza, że przesłane prace są wolne od wirusów i nie spowodują awarii oprogramowania ani urządzeń komputerowych. F.P. Stempart nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe przygotowanie plików do druku.

Własność intelektualna Klienta zawarta w jego plikach przesłanych internetem do F.P. Stempart jest chroniona przed dostępem osób trzecich.

3. Wysyłka i koszty wysyłki

Prosimy o sprawdzenie stanu przesyłki w obecności doręczyciela, a w razie problemówo sporządzenie protokołu szkodowego z podpisem przewoznika. Odmawiając odbioru przesyłki z jakichkolwiek powodów (niekompletności, uszkodzenia, nieterminowoś ci itd.) należy zawsze sporządzić protokół szkody gdyż jest to podstawa do wystąpienia z roszczeniami odszkodowawczymi od przewoznika. Należy nadmienić, że przewoznicy nie są zainteresowani sporządzeniem takiego protokołu.

Standardowo, jeśli nie zostało uzgodnione inaczej paczki wysyłamy kurierem za pobraniem. Koszt wysyłki paczki za pobraniem wynosi (ceny netto):
dla paczek do 2kg - 18 PLN netto
dla paczek do 20kg - 29 zł (przykładowo 1000 okładek + 1000 wizytówek waży 19 kg)
dla paczek powyżej 20 kg - 29 zł + 1 zł za każdy następny kg

Możliwa jest przedpłata na konto firmy: Kredyt Bank SA 85 1500 1735 1217 3002 8967 0000.

Koszt wysyłki stanowi osobną pozycję na fakturze.

Wysyłka realizowana jest przez firmę spedycyjną DPD. Termin dostarczenia przesyłki przez firmę spedycyjną to 24 godziny (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy). Koszt przesyłek materiałów do druku oraz wykonanych zleceń ponosi zamawiający. Na życzenie i koszt Klienta przesyłka może zostać ubezpieczona.

Możliwy jest odbiór osobisty zamówionych produktów w siedzibie firmy (prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny).

4. Ceny i Płatności

Ceny opublikowane na stronie tanieokladki.pl są cenami netto, do których doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.

W chwili złożenia przez Klienta zlecenia na stronie tanieokladki.pl lub za porednictwem poczty elektornicznej powstaje automatycznie zobowiązanie finansowe z tytułu jego zrealizowania przez F.P. Stempart, które zostanie zapłacone gotówką kurierowi przy dostawie lub przelewem w przypadku firm, które uzyskały w F.P. Stempart możliwość odroczonego terminu płatności.

Klienci dokonują płatności gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki. Stali Klienci posiadający przyznane przez firmę Stempart odroczone terminy płatności regulują swoje należności przelewem bankowym w terminie 7 dni od wystawienia faktury VAT. W przypadku nieterminowej płatności będą naliczane odsetki w wysokości ustawowej (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1434). Za datę płatności uważa się datę wpływu środków na konto. W szczególnych przypadkach F.P. Stempart może żądać od Klienta przedpłaty przed zrealizowaniem zamówienia.

5. Reklamacje

Klient oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ograniczeń jakie narzuca druk offsetowy oraz druk cyfrowy i akceptuje ich konsekwencje, w tym niewielkie różnice kolorystyczne jakie mogą wystąpić w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze lub druku tej samej pracy na różnych maszynach. Różnice takie nie podlegają reklamacji. Reklamacje dotyczące niezgodności z zamówieniem muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej lub e-mailem w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. Powórne wykonanie zlecenia lub zwrot zapłaty może nastąpić wyłącznie po zwróceniu całego zamówionego nakładu. Reklamacje wysyłane są kurierem DPD na koszt F.P. Stempart Jeśli powodem reklamacji są różnice w kolorze w stosunku do oczekiwań - warunkiem dochodzenia reklamacji jest dostarczenie przed drukiem odbitki prónej (Proof, Cromalin itp.).

Reklamacje dotyczące jakości druku w przypadku jeśli nie zostanie przesłane 100% reklamowanego nakładu, będą rozpatrywane negatywnie.

W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez F.P. Stempart reklamowanego nakładu, reklamacja zostanie rozpatrzona, a pracownik F.P. Stempart poinformuje Klienta o sposobie jej rozwiązania.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie lub e-mailem F.P. Stempart. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.

Klient składając zamówienie na stronie tanieokladki.pl zgadza się na powyższe zasady współpracy.

 
Find the most collection of http://www.btkd.co.uk/personal.php?p=franck-muller-replica.htmlHUBLOT REPLICA WATCHEShttp://www.btkd.co.uk/personal.php?p=swiss-replica-watches.htmlhttp://fill1.com/Longines replica watchescheap fake watcheshttp://fill1.com/parse.phpreplica watches ukcheap fake watches on our online store with all brands you find, enjoy shopping and 24*7 service.